คุณพร้อมหรือยัง?

ไทยพร้อมเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2022 .

สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมแล้ว ในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจร การตรวจพิธีการคนเข้าเมือง ตลอดจนการบูรณาการกับทุกภาคส่วน

พร้อมร่วมมือกับพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีสู่ “Open Connect Balance”

Credit : https://www.youtube.com/watch?v=FgHlZ7MgC78