สัมภาษณ์ พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล เรื่อง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่)

ประเด็น การแต่งตั้งโยกย้าย วินัย และการบริหารงานอื่น ๆ

สามารถติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ. เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่)

ในส่วนของการแต่งตั้งโยกย้าย วินัย และการบริหารงานอื่นๆ ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" ย้อนหลังได้ที่


- Facebook https://www.facebook.com/PoliceRadio
- Youtube https://www.youtube.com/watch?v=htA7Zq_pztI