"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ " รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบการจราจรที่จะติดขัด รวมถึงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
โดยมุ่งรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
และมีน้ำใจแก่ผู้ร่วมใช้เส้นทางช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
รอง ผบ.ตร.