!?ห่างไกล Romance Scam ได้อย่างไรนะ⁉️
?ทำตามนี้ ไม่เสียท่าแน่นอน‼️

1.ตรวจสอบข้อมูลบุคคลว่ามีตัวตนจริงๆหรือไม่

2.ตรวจสอบความน่าเชื่อถือบัญชีโซเชียลมีเดีย เช่น ระยะเวลาการใช้โซเชียลลักษณะการโพสต์กลุ่มเพื่อน รูปภาพส่วนตัว

3.อย่าหลงเชื่อและโอนเงินให้ใครที่รู้จักผ่านทางออนไลน์จนกว่าจะมีการตรวจสอบตัวบุคคลได้อย่างชัดเจน

4.อย่าได้ใจกับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์

5.ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นเด็ดขาด

6.ห้ามส่งภาพส่วนตัวกับบุคคลอื่นเด็ดขาด

7.ไม่ควรใส่ข้อมูลส่วนตัวไว้บนสื่อออนไลน์

วิธีเบื้องต้นง่าย ทำได้ทุกคน ป้องกันไว้ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะ