#ไลน์ปลอม #เวบไซต์ปลอม #เฟซบุ๊คปลอม เวบไซต์ แอพพลิเคชั่น แอคเคาน์ท ไลน์ และเฟซบุ๊คที่ปลอม คือ ด่านแรก ที่บรรดาเหล่าแฮกเกอร์ มิจฉาชีพ จะเข้าถึง ข้อมูลส่วนตัวของเรา แนะนำพาไปซึ่งการสูญเสียที่สำคัญ เช่น เงินในบัญชีธนาคารได้

แม้ 3 กระบวนยุทธนี้ จะไม่ใช่ ท่าไม้ตาย แต่นี่คือ การรับมือด่านแรก ที่ทำให้เรามีสติ และรู้จักสังเกตุ ก่อนที่ความสูญเสียยิ่งใหญ่ จะตามมา ======================================================

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร) Police Cyber Taskforce โทร 1599 หรือ 081-866-3000

www.pct.police.go.th Facebook : @pctpolice /www.facebook.com/pctpolice