วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๐ น.  พ.ต.อ.วิศิษฐ  ชำนาญไพร รอง ผบก.ฝรก. เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นครบาล ๘๙

ณ ลานฝึก กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

วันพุธที่ ๑ พ.ค.๒๕๖๒ นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๑๐ เข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เพื่อแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ซึ่งวัดใหม๋ผดุงเขตร่วมกับนายเฉลิมชัย โถน้อย นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง ได้กำหนดจัดโครงการขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๕ พ.ค.๒๕๖๒ 

วันอังคาร ที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๖๒ ข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๙ บก.ฝรก. จำนวน ๑๐๐ นาย ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล

เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ณ คลองมหาสวัสดิ์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม