วันที่ 20 มี.ค.2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์  สุขวิมล รอง ผบ.ตร. ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษตามโครงการจิตอาสา

หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 252

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม