นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๒ ฝึกยุทธวิธีตำรวจในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของผู้เผชิญเหตุคนแรก (First Responder)
 
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ลานฝึก บก.ฝรก.