นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑

ฝึกการยิงปืน Glock19 Gen3 (ขนาดกระสุน 9 mm)
เป็นการฝึกยิงพร้อมเปลี่ยนซองกระสุน ท่าเริ่มจากถือปืนท่า ๓ (พร้อมใช้) และปืนจากซองซึ่งวันนี้เป็นการฝึกเพิ่มทักษะโดยใช้กระสุน จำนวน ๒๐ นัดต่อนาย

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สนามยิงปืน บก.ฝรก.