นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๒ ทำการฝึกยุทธวิธีในหัวข้อการยิงปืนทางยุทธวิธี
 
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สนามยิงปืน บก.ฝรก.