นสต.รุ่นที่ ๑๑ กองร้อยที่ ๑-๓ ได้ทำการฝึกปรับพื้นฐาน ก่อนทำการฝึกแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ลานฝึก บก.ฝรก.