วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๐ น.  พ.ต.อ.วิศิษฐ  ชำนาญไพร รอง ผบก.ฝรก. เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นครบาล ๘๙

ณ ลานฝึก กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง