วันพุธที่ ๑ พ.ค.๒๕๖๒ นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๑๐ เข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เพื่อแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ซึ่งวัดใหม๋ผดุงเขตร่วมกับนายเฉลิมชัย โถน้อย นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง ได้กำหนดจัดโครงการขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๕ พ.ค.๒๕๖๒