วันที่ 19 ส.ค.65 พล.ต.ต. ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์
รอง ผบช.ศ.(3)

ได้รับมอบหมายจาก ผบช.ศ. เป็นประธาน ในพิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 108 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

วันที่ 17 ส.ค.65 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.นิรันดร โกมลรัตน์
พ.ต.อ.เติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.

เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกหัดปฏิบัติราชการใน สถานีตำรวจของ นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 12 และให้โอวาทในการปฏิบัติตนระหว่างฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนายสิบตำรวจ

ณ สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานครฯ

วันที่ 1 ส.ค.65 เวลา 08.30 น.
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.
ตรวจการเรียนการสอนของหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่น 108,109 ,หลักสูตรส่งกำลังบำรุง ,หลักสูตรชัยยะ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจร รุ่นที่ 13
โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายสิบตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมตั้งใจเรียน

เพื่อนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปปรับใช้ในการรับราชการตำรวจต่อไป
ณ บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม