วันที่ 17 ม.ค.2565 เวลา 13.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

นายณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา พร้อมคณะ
นายสุนทร ภู่ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมคณะ
นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา พร้อมคณะ

เยี่ยมชมสนามยิงปืน และสนามฟุตบอลของกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจ

อีกทั้งได้ร่วมฟังบรรยายการใช้อาวุธที่ถูกวิธี จากวิทยากรพิเศษ

ในโครงการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสนามยิงปืน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

วันที่ 14 ม.ค.2564 เวลา 14.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

เข้าพบ นาย สะอาด จงดี ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

เพื่อหารือ และขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการสำรวจท่อประปาภายใน ของ บก.ฝรก.

กรณีค่าใช้จ่ายน้ำประปาสูงกว่าปกติ เป็นการลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภคของทางราชการ

ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จว.นครปฐม

วันที่ 8 ธ.ค.2564 เวลา 14.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ได้รับการสนับสนุนหลอดไฟส่องสว่าง บริเวณถนนทางเดิน และสนามฟุตบอล ใน บก.ฝรก.
จากคุณนที สุขุตมตันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ อิเลคทริค แอนด์ อิเลคทรอนิค จำกัด
เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการตำรวจ และ นสต. อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึง นสต.

ณ บริษัท แอดวานซ์ อิเลคทริค แอนด์ อิเลคทรอนิค ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จว.นครปฐม