วันที่ 1 ส.ค.65 เวลา 08.30 น.
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.
ตรวจการเรียนการสอนของหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่น 108,109 ,หลักสูตรส่งกำลังบำรุง ,หลักสูตรชัยยะ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจร รุ่นที่ 13
โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายสิบตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมตั้งใจเรียน

เพื่อนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปปรับใช้ในการรับราชการตำรวจต่อไป
ณ บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันที่ 1 ส.ค.65 เวลา 12.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.ธนเสฏฐ์ ภิรมย์เอี่ยม รอง ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.ภัทรพงศ์ เครือสุวรรณ ผกก.ฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.
พ.ต.อ.เติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์ผกก.ฝอ.บก.ฝรก.
พร้อมด้วย ผบ.ร้อย 1-3

ร่วมกันตรวจประเมินคุณภาพอาหาร ปริมาณอาหาร ความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารโภชนาการ

และระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร ตลอดจนร่วมรับประทานอาหารกับนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 13

ณ บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันที่ 12 ก.ค.65 เวลา 14.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ตรวจดูความคืบหน้าในการสร้างฐานเฮลิคอปเตอร์ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ บก.ฝรก.

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม