วันที่ 14 ก.พ.65 เวลา 12.00 น.
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาญฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก.

ตรวจสอบการประกอบอาหาร เเละความสะอาด ภายในโภชนาคาร และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ นสต.

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันที่ 21 ม.ค.65 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ตรวจเยี่ยม การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ของ นสต.กองร้อยที่ 1-3 พร้อมได้ให้ข้อห่วงใย

ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ณ บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันที่ 19 ม.ค.2565 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการบรรยาย หัวข้อ “อาชญากรรมไซเบอร์(Cyber Crime)”

ผ่านระบบ Zoom ให้แก่หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป

เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.) รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยมี พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาญฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก. พร้อมข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. ร่วมรับฟัง

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม