วันที่ 18 พ.ค.65 เวลา 15.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกองบังคับการฝกอบรมตำรวจกลาง

ภายใต้กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันที่ 2 พ.ค.65 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก. ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม

เนื่องในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายป้องกันปราบปราม

ประจำปี 2565 ของ ภ.จว.นครปฐม

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันที่ 23 เม.ย 65 เวลา 09.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก. ชี้แจงข้อราชการ การปฏิบัติตนระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนา
และการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ก่อนปล่อยนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 12 ออกไปพักผ่อนนอกสถานฝึกอบรม

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม