วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 09.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก.(2)
พ.ต.อ.ธนเสษฏ์ ภิรมย์เอี่ยม รอง ผบก.ฝรก.(3)

พร้อมข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.

จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (บริจาคโลหิต)

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโครงการ "ตำรวจไทย ร่วมใจ บริจาคโลหิต ด้วยจิตอาสา"

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ตรวจดูการปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ตั้งเฮลิคอปเตอร์ ให้สวยงาม เหมาะสม เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในพื้นที่ บก.ฝรก.

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันนี้ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ตรวจเยี่ยมนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 12 ในการฝึกภาคบูรณาการ ฐานต่างๆ

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม