พล.ต.ต.อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

หลักสูตรการสารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.