พ.ต.อ. อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

การอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ ๕๓ ปีขี้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็น ชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.)  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๘

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.