พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเรียน ๓๐๓ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑