วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า ณ ห้องประชุมชั้น ๒ บก.ฝรก.