พล.ต.ท. รอย อิงคไพโรจน์  ตำแหน่ง ผู้บัญชาการศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและพิธีสวนสนามอำลาสถาบันของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง