พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕

ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม

โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑