วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.