วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน รุ่นที่ ๑๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.