วันที่ 3 มี.ค.66 เวลา 09.00 น.


พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.

ได้รับมอบหมายจาก ผบช.ศ.เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต. รุ่นที่ 12) ประจำปี 2566

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม