วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น.
พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 2) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม
และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรที่รับผิดชอบ
ความพร้อมของสถานฝึกอบรม บุคลากร อุปกรณ์การฝึก เครื่องช่วยฝึก ห้องเรียน​ Smart​ Classroom
และการฝึกใช้อาวุธปืน รวมถึงการตรวจสอบรูปแบบการควบคุม จัดเก็บ เบิกจ่าย และบำรุงรักษาอาวุธปืนของทางราชการของ บก.ฝรก.

โดยมี พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร ผบก.ฝรก. ,
พ.ต.อ.สิริชัย มาสิลีรังสี รอง ผบก.ฝรก. , พ.ต.อ.อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก.
พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ฝรก. รอรับการตรวจเยี่ยม

ณ บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม