วันที่ 13 ธ.ค.65 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร ผบก.ฝรก.

เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป

เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต. รุ่นที่ 12) ประจำปี 2566

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม