วันที่ 12 ต.ค.65 เวลา 07.30 น.
พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก.(1)
พ.ต.อ.อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก.(2)
พ.ต.อ.ธนเสฏฐ์ ภิรมย์เอี่ยม รอง ผบก.ฝรก.(3)

พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. และนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​
เนื่องในวันคล้าย​วันสวรรคต​ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช บรมนารถบพิตร

บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง