วันที่ 3 ต.ค.65 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.ดร. อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร ผบก.ฝรก. รับมอบหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

และธงประจำหน่วยจาก พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม