วันที่ 19 ส.ค.65 พล.ต.ต. ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์
รอง ผบช.ศ.(3)

ได้รับมอบหมายจาก ผบช.ศ. เป็นประธาน ในพิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 108 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.