วันที่ 17 ส.ค.65 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.นิรันดร โกมลรัตน์
พ.ต.อ.เติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.

เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกหัดปฏิบัติราชการใน สถานีตำรวจของ นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 12 และให้โอวาทในการปฏิบัติตนระหว่างฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนายสิบตำรวจ

ณ สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานครฯ