วันที่ 1 ส.ค.65 เวลา 08.30 น.
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.
ตรวจการเรียนการสอนของหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่น 108,109 ,หลักสูตรส่งกำลังบำรุง ,หลักสูตรชัยยะ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจร รุ่นที่ 13
โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายสิบตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมตั้งใจเรียน

เพื่อนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปปรับใช้ในการรับราชการตำรวจต่อไป
ณ บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม