วันที่ 29 มิ.ย.65 เวลา 08.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.
เป็นประธานการรับรายงานตัว ทำสัญญามอบตัว นักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม