วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ตรวจดูการปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ตั้งเฮลิคอปเตอร์ ให้สวยงาม เหมาะสม เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในพื้นที่ บก.ฝรก.

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม