วันนี้ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ตรวจเยี่ยมนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 12 ในการฝึกภาคบูรณาการ ฐานต่างๆ

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม