วันที่ 18 พ.ค.65 เวลา 15.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกองบังคับการฝกอบรมตำรวจกลาง

ภายใต้กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม