วันที่ 23 เม.ย 65 เวลา 09.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก. ชี้แจงข้อราชการ การปฏิบัติตนระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนา
และการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ก่อนปล่อยนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 12 ออกไปพักผ่อนนอกสถานฝึกอบรม

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม