วันที่ 10 มี.ค.2565 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์รอง ผบช.ศ

ได้รับมอบหมาย จาก ผบช.ศ. ให้เป็นผู้แทน ในการเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก “กดต.” รุ่นที่ 11
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. จว.นครปฐม