วันที่ 3 มี.ค.65 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และตรวจสอบการฝึกแต่ละฐานปฏิบัติการของนักเรียนอบรมหลักสูตร กดต. รุ่นที่ 11
โดยเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัยในการฝึกอบรม
เรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โดยกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาฝึกอบรม อย่างเคร่งครัด

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม