วันที่ 14 ก.พ.65 เวลา 12.00 น.
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาญฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก.

ตรวจสอบการประกอบอาหาร เเละความสะอาด ภายในโภชนาคาร และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ นสต.

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม