วันที่ 21 ม.ค.65 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ตรวจเยี่ยม การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ของ นสต.กองร้อยที่ 1-3 พร้อมได้ให้ข้อห่วงใย

ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ณ บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม