วันที่ 19 ม.ค.2565 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการบรรยาย หัวข้อ “อาชญากรรมไซเบอร์(Cyber Crime)”

ผ่านระบบ Zoom ให้แก่หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป

เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.) รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยมี พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาญฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก. พร้อมข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. ร่วมรับฟัง

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม