วันที่ 17 ม.ค.2565 เวลา 13.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

นายณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา พร้อมคณะ
นายสุนทร ภู่ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมคณะ
นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา พร้อมคณะ

เยี่ยมชมสนามยิงปืน และสนามฟุตบอลของกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจ

อีกทั้งได้ร่วมฟังบรรยายการใช้อาวุธที่ถูกวิธี จากวิทยากรพิเศษ

ในโครงการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสนามยิงปืน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง