วันที่ 14 ม.ค.2564 เวลา 14.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

เข้าพบ นาย สะอาด จงดี ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

เพื่อหารือ และขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการสำรวจท่อประปาภายใน ของ บก.ฝรก.

กรณีค่าใช้จ่ายน้ำประปาสูงกว่าปกติ เป็นการลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภคของทางราชการ

ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จว.นครปฐม