วันที่ 8 ธ.ค.2564 เวลา 14.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ได้รับการสนับสนุนหลอดไฟส่องสว่าง บริเวณถนนทางเดิน และสนามฟุตบอล ใน บก.ฝรก.
จากคุณนที สุขุตมตันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ อิเลคทริค แอนด์ อิเลคทรอนิค จำกัด
เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการตำรวจ และ นสต. อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึง นสต.

ณ บริษัท แอดวานซ์ อิเลคทริค แอนด์ อิเลคทรอนิค ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จว.นครปฐม