วันที่ 21 ธ.ค.2564 เวลา 11.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก. ได้ประสานขอรับพันธุ์ปลาน้ำจืด
จากสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม จำนวน 30,000 ตัว
เพื่อใช้ในการศึกษาการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำจืดในการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ และข้าราชการตำรวจ ภายในสังกัด บก.ฝรก. พร้อมทั้งยังช่วยปรับระบบนิเวศน์ภายใน บก.ฝรก.

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม