พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.


ตรวจสอบการฝึก และให้กำลังใจนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 12 ในการฝึกเรียน First Responder
(บทบาทหน้าที่ของผู้ประสบเหตุคนแรก) โดยมีการใช้สถานการณ์จำลองการฝึกเสมือนจริง

สถานที่ บริเวณรอบลานฝึก บก.ฝรก. ศาลายา นครปฐม