วันที่ 13 ธ.ค.2564 เวลา 13.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก.(1)
พ.ต.อ.อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก(2)

และคณะทำงานการเคลื่อนย้ายเฮลิคอปเตอร์ บก.ฝรก ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
ในการเคลื่อนย้ายเฮลิคอปเตอร์ ในพื้นที่ ศฝร.บช.น. ซึ่งเดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ บก.ฝรก.
กลับมาตั้งในพื้นที่ บก.ฝรก. เพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม